Hiyas ng Puto Hurno

CHAPEL /MSK

 • Hiyas ng Bibingkang Galapong
 • Hiyas ng Bibingkang Malagkit
 • Hiyas ng Kamoteng Kahoy
 • Hiyas ng Puto Hurno
 • Hiyas ng Muche
 • Hiyas ng Maja Blanco Mais
 • Hiyas ng Maja Blanco Bigas
 • Hiyas ng Kalamay
 • Hiyas ng Suman sa Lihiya
 • Hiyas ng Maruya Kamoteng Kahoy
 • Hiyas ng Kutsinta Hurno
 • Hiyas ng Suman Kamoteng Kahoy

SCHOOLS / OTHERS

 • Hiyas ng Hinalo
 • Hiyas ng Maruya Kamoteng Kahoy
 • Hiyas ng Pitchi-Pitchi
 • Hiyas ng Bibingkang Malagkit

BARANGAY

 • Hiyas ng Hinalo
 • Hiyas ng Bibingkang Galapong
 • Hiyas ng Pitchi-Pitchi
 • Hiyas ng Bibingkang Kamoteng Kahoy
 • Hiyas ng Bibingkang Pinipig
 • Hiyas ng Maja Blangko -Bigas
 • Hiyas ng Bibingkang Malagkit
 • Hiyas ng Maja Blangko – Mais
 • Hiyas ng Suman sa Lihiya
 • Hiyas ng Kutsinta Hurno
 • Hiyas ng Hinalo
 • Hiyas ng Puto Hurno
 • Hiyas ng Kalamay
 • Hiyas ng Bibingkang Pinipig
 • Hiyas ng Suman Kamoteng Kahoy
Advertisements
%d bloggers like this: