Dulongbayan Feast Day (Sept. 21, 2011)

San Mateo

September 12, 2010 is the start of Novena Mass for our Patron San Mateo. Many People are excited to attend the Mass and offer some goods for San Mateo. Many devotist are coming to visit him to Pray for their families and relatives. Many vendors are putting their goods around Dulongbayan for the coming Feast of Patron San Mateo.  After the Last Mass of the Feast Day there is always a variety show to entertain the people of Dulongbayan.

KAPISTAHAN NG MAHAL NA PATRONG SAN MATEO

PAGDIRIWANG NG KAPISTAHAN NI SAN MATEO . 

MGA PAKSA:   ANG MAPALAD,  Mat. 5: 1 – 12

 • Setyembre 12, Mapalad and mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos,sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit,  Mat. 5:3
 • Setyembre 13,  Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos,  Mat. 5:4  
 • Setyembre 14,  Mapalad ang mga mapagpakumbaba , sapagkat mamanahin nila ang daigdig, Mat. 5:5
 • Setyembre 15,  Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila’y bubusugin, Mat. 5:6
 • Setyembre 16,  Mapalad  ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos, Mat. 5:7
 • Setyembre 17,  Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos, Mat. 5: 8
 • Setyembre 18,  Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila’y ituturing na mga anak ng Diyos, Mat. 5:9
 • Setyembre 19,  Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod  sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit, Mat. 5:10
 • Setyembre 20,  Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayundin ang ginawa ng mga tao sa mga propetang  nauna sa inyo.
  Mat. 5:11-12…

SAMBAYANANG KRISTIYANO, NAGMAMAHAL AT NAGLILINGKOD KAY KRISTO SA TULONG NG MAHAL NA PATRONG SAN MATEO

San Mateo Feast Novena Mass Schedules

San Mateo Feast Novena Mass Schedules - Click for Larger View

SAN MATEO, IPANALANGIN MO KAMI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: